Bezuinig niet op scholing van werkenden

21/02/2017
VNV

Vandaag heeft de Tweede Kamer-commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de petitie ‘Fiscale scholingsaftrek moet blijven’ in ontvangst genomen. Ruim 3.000 personen hebben de petitie ondertekend, die namens een zeer brede coalitie van werknemers en werkgevers (CNV, VCP, VNO-NCW, NVO, NRTO, MKB-Nederland, NCOI, NTI, Scheidegger, De Unie, VNV, VNC en KLM), werd aangeboden. Ook FNV steunt deze petitie.

De petitie is een reactie op het kabinetsvoornemen om, per januari 2018, € 106 miljoen te bezuinigen op de scholing van werkenden. De bezuiniging en de afschaffing van de scholingsaftrek staat haaks op een van de speerpunten van het kabinetsbeleid, ‘Een leven lang leren’. “Meer dan ooit is er behoefte aan voortdurende bij-, om- en opscholing. Met digitalisering is scholing voor de ontwikkeling van werknemers belangrijker dan ooit, zo stelt het kabinet zelf”, aldus Maurice Limmen, voorzitter-CNV.

Scholing zorgt ervoor dat mensen aan het werk kunnen blijven en langdurig en breed inzetbaar zijn. Scholing en ontwikkeling van werkenden moet dan ook gestimuleerd worden in plaats van afgebroken. “Ruim € 100 miljoen bezuinigen is daarom onbegrijpelijk", wat betreft Nic van Holstein, voorzitter van de VCP. De ontwikkeling van werknemers is een absolute noodzaak. Juist via de aftrek kunnen werknemers de veelal hoge kosten enigszins betaalbaar houden. Maurice Limmen: “Hiernaast zou het afschaffen van de scholingsaftrek voornamelijk de lagere- en middeninkomens raken. 88 procent van de gebruikers zit immers in IB-schijf 1 t/m 3.”

De fiscale scholingsaftrek moet dus blijven bestaan als Nederland internationaal voorop wil lopen als het gaat om het opleidingsniveau van werknemers.