CAO principeakkoord VNV en transavia.com

09/09/2008
Transavia

In de aanloop naar het bemiddelingstraject is het alsnog gelukt middels overleg tot een voor beide partijen aanvaardbaar cao-akkoord te komen.

Vanochtend 5 september hebben de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers en transavia.com een principeakkoord voor een nieuwe cao bereikt. Na de rechterlijke uitspraak in het kort geding waarbij de VNV onder andere werd opgedragen de geplande werkonderbreking op 26 augustus af te lassen, zijn partijen met elkaar in gesprek gebleven. In eerste instantie is gesproken over de uitspraak van de rechter inzake bemiddeling. Kort na de uitspraak bleek transavia.com zonder bemiddeling bereid onder voorwaarden inhoudelijke stappen te zetten.

Deze bereidheid en de door beide partijen ervaren verantwoordelijkheid om er op korte termijn uit komen hebben, na een aantal intensieve gesprekken, op vrijdagochtend 5 september geleid tot een principeakkoord.

Dit akkoord bevat alle voor de vliegers belangrijke elementen. Ook het onderwerp betrouwbaarheid komt op een duidelijke manier in het akkoord aan de orde. Daarnaast zijn transavia.com en de VNV overeengekomen de komende periode onder begeleiding van derden te gaan werken aan herstel van de overlegrelatie en het vertrouwen. De VNV is verheugd over het uiteindelijk bereikte resultaat en de duidelijke eerste stap op weg naar een hernieuwde relatie. Begin volgende week zal het principeakkoord door beide partijen worden ondertekend en volgt een uitgebreide toelichting op het akkoord. Tot dat moment zal geen nadere informatie worden verstrekt.

Middels ledenbijeenkomsten zullen de leden werkzaam bij transavia.com in de gelegenheid gesteld worden uitgebreid met het bestuur van gedachten te wisselen over het achterliggende traject en de inhoud van het akkoord. Vervolgens zal het principeakkoord in oktober ter goedkeuring aan de achterban worden voorgelegd.

Verdere informatie over de inhoud van het akkoord zal maandag na 15 uur worden verstrekt. Het komende weekend zullen eerst de leden worden geïnformeerd over de inhoud van het akkoord.

Dit is een bericht van de Vereniging voor Nederlandse Verkeersvliegers. De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers is sinds 1929 actief om de veiligheid in de burgerluchtvaart te bevorderen. Zij vertegenwoordigt met ruim 4400 leden meer dan 90% van de verkeersvliegers in Nederland.