EU faalt in bescherming luchtreiziger

01/10/2012
VNV
Vandaag publiceert EASA (European Aviation Safety Agency) de definitieve voorstellen voor een Europese Werk- en Rusttijdenregeling (FTL) voor piloten en cabinepersoneel. In zijn huidige vorm ondermijnt dit voorstel de veiligheid van de luchtvaart en kan het zeer ernstige gevolgen hebben voor passagiers.

Ondanks herhaalde oproepen voor veilige, op wetenschappelijke inzichten gebaseerde, FTL-regels kiezen EASA en de Europese Commissie voor teksten die de commerciële belangen van de luchtvaartmaatschappijen beschermen, maar falen in het beschermen van de veiligheid van de passagiers.

“EASA probeert de aandacht af te leiden door te focussen op marginale verbeteringen ten opzichte van de huidige EU-FTL”, aldus Evert van Zwol, voorzitter van de VNV. “De voorstellen leveren roosters op met potentieel gevaarlijk hoge niveaus van vermoeidheid. Als veiligheidsprofessionals is het ons wettelijk verboden om te vliegen als we te vermoeid zijn. Het is dus onze taak om onveilige roosters niet te accepteren.”

De EASA-voorstellen negeren unaniem wetenschappelijk bewijs en maken het mogelijk om na 22 uur wakker te zijn geweest een vliegtuig te besturen en te landen. De voorstellen maken het verder mogelijk om:

• Extreem lang wakker te zijn op het moment van de landing na een combinatie van reservedienst en een vluchtopdracht.

• Nachtvluchten van twaalf uur aaneengesloten diensttijd uit te voeren, terwijl de wetenschap de limiet op tien uur zet.

• Regels om verstoring van slaapritmes tegen te gaan te omzeilen (bijvoorbeeld ‘vroege starts’).

• Crews op permanente stand-by te zetten gedurende vele opeenvolgende dagen zonder mogelijkheden om hun slaap te plannen.

“Vermoeidheid speelt een belangrijke rol bij ongevallen in de luchtvaart. Het vermindert het vermogen van crews om op adequate wijze informatie te verwerken en snel te handelen”, aldus Evert van Zwol. “Met deze voorgestelde regels is het wachten op een ongeluk. We kunnen ons dat niet laten gebeuren. We hebben nú veilige regels nodig.”

De VNV, als lid van de European Cockpit Association (ECA), roept zowel de EU-instituties als de nationale overheden op om hun steun voor deze onveilige regelgeving onmiddellijk in te trekken en te ijveren voor wijzigingen die het allerbelangrijkste voor de passagiers opleveren: het recht op een veilige vlucht!