Nieuwe EU-vliegtijdenlimieten piloten: nog steeds onveilig!

18/01/2012
VNV
Vandaag zijn nieuwe regels voorgesteld om de veiligheidsrisico’s, veroorzaakt door vermoeidheid van piloten, te bestrijden. EASA, het Europees agentschap voor de luchtvaartveiligheid, heeft deze opgesteld. Hoewel EASA broodnodige verbeteringen in haar oorspronkelijke voorstel van december 2010 heeft doorgevoerd, moet er veel meer worden gedaan om de vliegveiligheid van de passagiers te beschermen.

"De 50.000 commentaren van belanghebbenden op het eerste voorstel van EASA van december 2010, is een duidelijke boodschap aan Brussel: dit voorstel is gebrekkig, moet worden herzien, en het moet gebaseerd zijn op wetenschappelijke inzichten", aldus de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV), Evert van Zwol. "Het nu gepubliceerde aangepaste voorstel kent een aantal welkome veranderingen. Echter, veel essentiële punten blijven onveilig, zoals de buitensporige werktijden die mogelijk zijn na standby. Indien dit niet wordt gewijzigd, kan van een piloot worden gevraagd een vliegtuig te landen na 20 à 21 uur onafgebroken wakker te zijn geweest. Dit is niet wat onze passagiers verdienen! Passagiers en piloten verwachten van de EU-wetgever, terecht, robuuste wetgeving op het gebied van veiligheid."

Wetenschappelijk onderzoek toont nauwkeurig aan waar de grenzen liggen van verantwoorde werk- en  rusttijden. Deze grenzen garanderen dat piloten voldoende alert zijn om de passagiers op een veilige manier naar hun bestemming te brengen. En toch negeert het nieuwe voorstel van EASA wetenschappelijke inzichten op de belangrijkste aspecten van haar voorstel.

"EASA gaf drie vooraanstaande wetenschappers opdracht om haar voorstel te beoordelen; helaas lijkt het erop dat het merendeel van hun aanbevelingen in het voorstel van EASA zijn genegeerd. Met name die aanbevelingen die een negatieve invloed hebben op de commerciële belangen van de luchtvaart-maatschappijen", verklaart Evert van Zwol. "De wetenschappers, bijvoorbeeld, zijn het unaniem eens dat nachtdiensten moeten worden beperkt tot 10 uur onafgebroken vliegdiensttijd, omdat ze bijzonder vermoeiend zijn. EASA heeft echter toegegeven aan de commerciële lobby en hanteert 11 uur. Dergelijke bepalingen - en er zijn er veel meer - zijn tegen het wettelijk mandaat van EASA en tegen het meest fundamentele recht dat een passagier heeft: het recht op een veilige vlucht. EASA kan en moet beter werk afleveren."