Openbaar Ministerie brengt vliegveiligheid in gevaar

02/08/2009
VNV

De NOS is vandaag naar buiten gekomen met de conclusies uit het rapport van de commissie van Delden. Het rapport bevat volgens de VNV waardevolle elementen. In het rapport van de commissie wordt gesproken over de spanning tussen enerzijds de luchtvaartsector en anderzijds het OM.

Wat de VNV betreft is de commissie hierin te terughoudend. “Onze leden geven regelmatig aan zeer bezorgd te zijn over het optreden van het OM, zoals ook onlangs bij de crash van het Turkish Airlines toestel op Schiphol” aldus voorzitter Evert van Zwol. “De VNV pleit voor heldere keuzes voor de rol van het OM. Je moet een keuze maken tussen een systeem dat gericht is op leren van fouten of een systeem gericht op straffen. Alleen door het melden van voorvallen zijn wij in staat geweest om de luchtvaart naar een uniek hoog niveau van veiligheid te brengen. Als het OM zich te veel in dit systeem blijft mengen gaat onherroepelijk de meldingsbereidheid omlaag en daarmee dus ook de vliegveiligheid.”

De VNV kan zich goed vinden in de conclusies van het rapport van DEGAS ‘Liever verantwoordelijk dan vogelvrij’. Van Zwol hierover; “Alleen in extreme gevallen is er een rol weggelegd voor het OM. De luchtvaartsector is prima in staat om indien noodzakelijk het OM zelf in te schakelen, bijvoorbeeld bij vermoeden van opzet of grove nalatigheid bij een incident of ongeluk.” Tevens wordt in het rapport van Van Delden terecht geconstateerd dat het Analyse Bureau Luchtvaart (ABL) nog niet optimaal functioneert. De voorzitter van de VNV hierover: “Bij het verwerken en analyseren van meldingen uit de luchtvaartsector moet meer gebruik gemaakt worden van de expertise uit de sector zelf. Om te komen tot een goede analyse van de meldingen zijn meer middelen en menskracht nodig.”

U kunt de VNV bereiken: Postadres: Postbus 192 1170 AD Badhoevedorp Bezoekersadres: Dellaertlaan 61 1171 KZ Badhoevedorp t +31(0)20-4498510 f +31(0)20-4498588