Opstelling UOV schaadt belangen van werknemers

27/07/2001
Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV), Beroepsorganisatie Banken Verzekeringen (BBV), Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen (CMHF): Opstelling UOV schaadt belangen van werknemers Badhoevedorp - vrijdag 27 juli 2001 - VNV, BBV en CMHF zijn onaangenaam getroffen door de mededeling van voorzitter Van Noortwijk van de Unie van Onafhankelijke Vakorganisaties, dat hij vorming van een eigen vakcentrale nastreeft. De VNV, BBV en CMHF zijn van oordeel dat een breuk in de Unie MHP schadelijk is voor de belangen van de werknemers die bij de bonden van de Unie MHP zijn aangesloten. VNV-Voorzitter Henk de Vries: "werknemers zijn gebaat bij een krachtige vertegenwoordiging, ook op landelijk niveau en niet bij een versnippering van de vakbondsinvloed." De VNV, BBV en CMHF wijzen het verwijt van Van Noortwijk dat zij bestuurlijke vernieuwing binnen de Unie MHP zouden blokkeren met kracht van de hand. De Vries: "de voorstellen van de UOV kwamen er op neer dat zij als enige alle zeggenschap zou hebben binnen de Unie MHP. Dat is voor de andere aangesloten bonden uiteraard niet aanvaardbaar. We hebben herhaalde malen constructieve voorstellen gedaan om tegemoet te komen aan de wens van de UOV in de besluitvorming meer recht te doen aan de getalsverhoudingen binnen de Unie MHP. De UOV is echter niet bereid gebleken tot een constructief en collegiaal debat binnen de Unie MHP. De besturen van de andere aangesloten organisaties betreuren dat in hoge mate." De VNV, BBV en CMHF menen dat de opstelling van de UOV blijk geeft van achterhaald machtsdenken. "Collegiale samenwerking en het nemen van gezamenlijke verantwoordelijkheid zouden leidend moeten zijn en niet het streven naar zoveel mogelijk macht en invloed voor de eigen organisatie. We betreuren het dat de UOV dat kennelijk anders ziet." De besturen van de andere aangesloten bonden zullen zich binnen het bestuur van de Unie MHP beraden op de nu ontstane situatie. -------------------------------------------------------------------------------- Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: de VNV, Henk de Vries, voorzitter, telefoon 020-4498585 de BBV, Nico Bleeker, voorzitter, telefoon 0299-674575 de CMHF, Oene Loopstra, voorzitter, telefoon 06-51059166