Overheden hebben bitter weinig geleerd van vorige luchtruimsluiting

17/05/2010
VNV
De Vereniging van Nederlandse Verkeersvlieger roept de overheden in Europa, en de Nederlandse overheid in het bijzonder, op om met onmiddellijke ingang over te gaan op het Amerikaanse systeem van omgaan met vulkaanuitbarstingen. Voorzitter Evert van Zwol constateert dat “we nog heel weinig hebben geleerd van de vorige periode van luchtruimsluitingen”.

Op basis van buitengewoon discutabele theoretische modellen, die bovendien ook nog sterk van elkaar verschillen buitelen meerdere overheden over elkaar heen om hun luchtruim voor alle verkeer te sluiten. Van Zwol merkt op dat “de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA nog nooit het luchtruim heeft gesloten vanwege een vulkaanuitbarsting, terwijl het in een staat als Alaska stikt van de actieve vulkanen. De FAA laat het opereren in een dergelijk gebied geheel over aan de luchtvaartmaatschappijen en beoordeelt alleen of zij dat op een verantwoorde manier doen. De vliegers van Alaska Airlines bijvoorbeeld werken in een dergelijk systeem nauw samen met de luchtvaartmaatschappij, en indien nodig de FAA, op het gebied van training en procedureontwikkeling, een ideale situatie.”

In Europa daarentegen lijkt de beslissing om tot sluiting van luchtruimen over te gaan ingegeven door starre procedures gemaakt door beleidsbepalers die weinig of geen operationele expertise bezitten. “Ook deze keer is niet aan de luchtvaartmaatschappijen of de verkeersvliegers gevraagd om hun expertise of mening over de aswolk. Je kunt rustig stellen dat veel annuleringen en vertragingen volstrekt onnodig zijn geweest als gevolg van overheidsingrijpen.”, aldus van Zwol. “Daar komt bij dat deze ochtend al vrij snel het weer zodanig opklaarde dat er wederom sprake was van een strak blauwe lucht. Onder dit soort meteorologische condities is de verkeersvlieger prima in staat tot een veilige vluchtuitvoering.”

Indien het Amerikaanse systeem gebruikt zou worden kunnen er nog steeds annuleringen plaatsvinden en ander ongemak voor het reizend publiek. “Je maakt dan echter wél gebruik van de kennis en kunde bij luchtvaartmaatschappijen en verkeersvliegers terwijl die nu kennelijk als irrelevant wordt beschouwd. Deze situatie dient onmiddellijk ten goede gekeerd te worden om verdere onnodige financiële schade te voorkomen.”

De VNV is voor de pers te bereiken onder 020-4498510