Piloten demonstreren bij transavia.com - Roep om acties

18/08/2008
Transavia

Voor de derde achtereenvolgende keer dreigt ook bij deze cao-ronde een conflict tussen de VNV en transavia.com. De komende dagen zal blijken of transavia.com bereid is in te gaan op de arbeidsvoorwaardelijke eisen van de VNV en vooral of transavia.com bereid is om op respectvolle wijze met haar vliegers om te gaan. Vanmiddag (18 augustus) heeft een vertegenwoordiging van vliegers in een korte actie bij het transavia.com gebouw haar ongenoegen over het lopende onderhandelingstraject kenbaar gemaakt. Als transavia.com niet op korte termijn ingaat op de eisen van de VNV en geen stappen zet om het vertrouwen in het management te herstellen dreigen op korte termijn werkonderbrekingen.

Op 19 augustus wordt wederom onderhandeld. De VNV-delegatie heeft de opdracht een ultieme poging te doen tot een akkoord te komen. Haar speelruimte is gezien de loop van het overleg echter bijzonder beperkt. Als transavia.com zich constructief wil opstellen zal dit niet alleen moeten blijken uit een goed inhoudelijk akkoord maar zal transavia.com vooral moeten tonen dat zij weer een betrouwbare werkgever wil zijn en bereid is hierin concrete en meetbare stappen te zetten.

Inhoudelijk gaat het, naast een loonsverhoging, om voor de VNV belangrijke punten als heavy crew, rustgelegenheid en externe inhuur. Daarnaast wil de VNV meetbare afspraken met transavia.com maken over de wijze waarop het management omgaat met de belangen van de individuele vlieger, zoals met snipperdagen, aanmelden na reserve en lokale nachtrust.

De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers is sinds 1929 actief om de veiligheid in de burgerluchtvaart te bevorderen. Zij vertegenwoordigt met 4200 leden meer dan 90% van de verkeersvliegers in Nederland.

U kunt de VNV bereiken:

Postadres:

Postbus 192, 1170 AD Badhoevedorp

Bezoekadres:

Dellaertlaan 61, 1171 KZ Badhoevedorp

Tel: +31(0)20-4498510

Tags: 
HV-AIT