Piloten KLM Exel gaan staken!

10/02/2004
Badhoevedorp, 10 februari 2004. De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) heeft in een brief aan de directie van KLM exel laten weten op maandag 16 februari van 06:00 uur tot 23:00 uur een werkonderbreking bij KLM Exel te zullen houden. De werkonderbreking betreft alle vluchten van KLM exel. Vanaf begin 2003 proberen de vliegers van KLM exel, verenigd in de VNV, collectieve (CAO) afspraken te maken over hun rechtspositie en arbeidsvoorwaarden. Tot nu toe staan dergelijke zaken in een summier sociaal handboek dat door het management eenzijdig kan worden gewijzigd. Onder druk van een kort geding begonnen in juni 2003 de eerste gesprekken. Voorzitter de Vries: “Na zeven maanden onderhandelen, is het resultaat is nog steeds nul komma nul. In het begin was de sfeer nog voorzichtig positief. Al snel echter bleek dat de directie terugkwam op eerdere toezeggingen. Er bleef geen mogelijkheid onbenut om onder het maken van concrete afspraken uit te komen.” Dit gedrag vertragen, pappen en nathouden is volgens de vliegers van exel kenmerkend voor het management van hun bedrijf. De Vries: “Telkens zijn toezeggingen en beloftes gedaan die later zonder blikken of blozen weer werden ingetrokken. Dat is gewoonweg onbetrouwbaar.” Concreet eisen de vliegers dat met hun vakbond VNV afspraken worden gemaakt die in een Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) worden vastgelegd. Het gaat dan vooral om basale afspraken over beloning, roosters, promotieregeling, het inhuren van derden en de opleidingsovereenkomst. Schuldenlast torenhoog De behoefte aan CAO afspraken is groot in een tijd dat de inkomenssituatie bij de copiloten dramatisch is geworden. Na de algemene opleiding tot vlieger bedraagt de schuld van een beginnende vlieger zo’n 110 duizend euro. KLM exel laat jonge copiloten zwaar betalen voor hun opleiding bij het bedrijf: kosten zo’n 35 duizend euro. Voorzitter de Vries: Met een schuld van bijna 150 duizend euro en een bruto salaris van 1600 euro per maand, is het voor jonge vliegers – hoe gek het misschien ook klinkt - gewoon moeilijk om rond te komen” Ronduit stuitend zijn de praktijken bij het toewijzen van vacatures binnen KLM exel. Nieuwe posities als copiloot op de 145 jet, worden ingevuld met mensen van buitenaf in plaats van met eigen ervaren vliegers die al geruime tijd wachten op promotie. De Vries: de vliegers van KLM exel willen basale collectieve afspraken, vastgelegd in een CAO. De leemte die er nu is wordt door het management gebruikt – en soms misbruikt - ten koste van onze exel leden. Een CAO helpt dat voorkomen.” Voor maandag 16 februari staat de eerste actiedag gepland. Mocht deze actie onvoldoende resultaat hebben dan zullen kort daarop langduriger acties volgen.