Verkeersvliegers eens met beveiligingsmaatregelen KLM

10/11/2001
Verkeersvliegers eens met beveiligingsmaatregelen KLM Badhoevedorp, 10 november 2001 - De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) onderschrijft de extra beveiligingsmaatregelen die de KLM neemt. Op deze manier wordt herhaling van kapingen zoals op 11 september in de Verenigde Staten nog verder bemoeilijkt. De maatregelen liggen in lijn met de aanbevelingen van de internationale federatie van vliegerverenigingen (IFALPA) en de VNV zelf. Voorzitter Henk de Vries: "Wij hebben bij de KLM sterk aangedrongen op concrete maatregelen. De KLM neemt met het afkondigen van aanvullende beveiligingsmaatregelen haar verantwoordelijkheid. We dringen bij de andere Nederlandse luchtvaartmaatschappijen aan op navolging van dit beleid." Het is de hoogste tijd dat ook de Nederlandse overheid actie neemt. Beveiliging in de lucht begint bij een effectieve beveiliging op de grond, hetgeen de verantwoordelijkheid van de overheid is. Terrorisme richt zich tegen overheden, de bestrijding daarvan is dus een overheidstaak. Henk de Vries: "Kort na de aanslagen in september heeft het ministerie van Justitie in een persbericht aangekondigd snel met maatregelen te komen. Inmiddels zijn we twee maanden verder en hebben we nog geen of onvoldoende invulling daarvan gezien. Dat betreuren wij, de overheid zou net zoals de luchtvaartmaatschappijen prioriteit moeten geven aan de strijd tegen terrorisme. Bovendien mag de overheid de kosten van extra beveiliging niet eenzijdig afwentelen op de luchtvaartsector. Dat lijkt nu wel te gebeuren. De overheid zal ook haar financiële verantwoordelijkheid moeten nemen." Concreet verwachten wij dat de Nederlandse overheid zo snel mogelijk de onderstaande maatregelen treft: Air Marshals programma starten Inzet van Air Marshals aan boord versterkt de beveiliging in de luchtvaart. Air Marshals zullen het veiligheidsgevoel bij passagiers en bemanning bevorderen. Bovendien zullen zij de weerbaarheid aan boord daadwerkelijk verhogen, hetgeen potentiële kapers zal afschrikken. 100% screening van koffers invoeren Luchthavens wereldwijd - dus ook Schiphol - moeten op zo kort mogelijke termijn 100% controle van de koffers realiseren door de modernste technologieën in te zetten. Passagiers controleren met behulp van de modernste technologieën Zowel biometrie en 'bodyscan' voor de controle van passagiers, als intelligente systemen voor de controle van handbagage moeten op korte termijn worden ingevoerd. Protocol kapingsituaties afstemmen met luchtvaartsector Rijksoverheid en partijen in de burgerluchtvaart, waaronder de VNV, moeten procedurele afspraken maken hoe de overheid omgegaat met een gekaapt vliegtuig. Eisen aan de opleiding van luchtvaartpersoneel ten aanzien van security wettelijk voorschrijven. 'Clean area' op luchthaven Schiphol heroverwegen Het gebruik van de zogenaamde 'one stop security' op Schiphol bevordert de doorstroming van passagiers. Het is essentieel de status van de 'clean area' voortdurend te bewaken. De VNV vindt dat diverse activiteiten binnen de clean area zoals restaurants, winkels en dergelijke, deze status negatief beïnvloeden. Achtergronden van passagiers moeten breder gescreend kunnen worden. De VNV heeft voor bovenstaande onderwerpen schriftelijk aandacht gevraagd bij de ministeries van Justitie en van Verkeer en Waterstaat. -------------------------------------------------------------------------------- Noot voor de redactie Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot dhr. H. de Vries, voorzitter VNV, tel: 0346 - 57 36 00 of 020 - 449 85 85. Begin oktober heeft de VNV haar leden en de media geïnformeerd over noodzakelijke aanvullende beveiligingsmaatregelen; zie: http://www.vnv-dalpa.nl/vnvinfo/persberichten/security.pdf