Vliegers transavia.com gaan over tot actie

22/08/2008
Transavia
Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers, vrijdag 22 augustus 2008

Werkonderbreking op 26 augustus

De afgelopen periode heeft de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) langdurig onderhandeld met transavia.com met als uitgangspunt het afsluiten van een nieuwe cao voor de periode vanaf 1 april 2008. Het cao-overleg tussen transavia.com en de VNV van 19, 20 en 21 augustus 2008 heeft niet geleid tot een voor de vliegers aanvaardbare uitkomst. De VNV heeft transavia.com op 21 augustus een eindbod gedaan en een ultimatum gesteld tot vrijdag 22 augustus 10.00 uur. Het ultimatum is gepasseerd waarbij transavia.com niet akkoord gegaan is met dit bod. Het bestuur van de VNV zal om die reden de leden van de VNV die werkzaam zijn bij transavia.com oproepen tot een werkonderbreking op 26 augustus 2008 van 02:00 uur tot 17:00 uur plaatselijke tijd. Tijdens de onderhandelingen is gebleken dat geen overeenstemming kon worden bereikt over de eisen van de VNV. Dit spitst zich met name toe op de bestaande extra lange vluchten en de hiermee gepaard gaande hoge werkdruk en lange werktijden. Hetzelfde geldt voor afspraken rondom inhuur van externe vliegers en diverse andere onderwerpen die op tafel liggen. Dit ondanks de vergaande constructieve opstelling van de VNV. Naast inhoudelijke aspecten gaat het conflict met transavia.com over vorm. De wijze waarop transavia.com het overleg en de overlegpartijen benadert en de wijze waarop het bedrijf met bestaande afspraken en haar werknemers omgaat, leidt tot steeds grotere bezwaren en weerstand bij de vliegers. Terugkijkend over een langere periode en langs de verschillende dossiers is zichtbaar dat transavia.com steeds meer een onbetrouwbare werkgever en overlegpartner is geworden. De VNV hecht groot belang aan een goede relatie met werkgevers en aan een goede relatie tussen werkgevers en vliegers. Daarnaast wil de VNV goede arbeidsvoorwaardelijke afspraken overeenkomen voor haar leden. Helaas blijken bij deze cao onderhandelingen bij transavia.com acties nodig om deze redelijke wensen af te dwingen. Deze acties zullen ongetwijfeld ook van invloed zijn op het publiek. De VNV betreurt dit. De VNV blijft ook om die reden onverminderd trachten de aangekondigde actie door middel van overleg te voorkomen. Persconferentie: Vanavond zal om 18.30 uur een persconferentie worden gehouden in het VNV-gebouw. Naast een toelichting op de ontstane situatie door de president van de VNV dhr. R. de Groot zal ook de gelegenheid worden geboden voor interviews. Dit is een bericht van de Vereniging voor Nederlandse Verkeersvliegers. De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers is sinds 1929 actief om de veiligheid in de burgerluchtvaart te bevorderen. Zij vertegenwoordigt met 4200 leden meer dan 90% van de verkeersvliegers in Nederland. U kunt de VNV bereiken:
Postadres: Postbus 192 1170 AD Badhoevedorp
Bezoekersadres: Dellaertlaan 61 1171 KZ Badhoevedorp +31 (20) 449 85 10
Tags: 
HV-AIT