VNV: Zonder maatregelen komt vliegveiligheid in gevaar

20/12/2016
VNV

Het veiligheidsniveau van de Europese burgerluchtvaart is op dit moment erg hoog. Vliegveiligheid is echter geen project wat ooit af is. Een recente studie van The London School of Economics (LSE) laat zwakke plekken zien in de veiligheid van de Europese burgerluchtvaart. De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) concludeert dan ook dat er zowel overheids- als bedrijfsmaatregelen nodig zijn om de veiligheid van de burgerluchtvaart in de toekomst te garanderen.

LSE
Het LSE-onderzoek concludeert onder meer dat 58 procent van de piloten zich gedwongen voelt om te vliegen terwijl ze vermoeid zijn als gevolg van zware vliegschema’s. Hiernaast scoort de Europese burgerluchtvaart volgens 7.239 piloten slecht op andere veiligheidsgerelateerde aspecten. Vermoeide piloten en piloten die de veiligheidscultuur als slecht ervaren zijn oververtegenwoordigd bij prijsvechters en piloten met een zzp- of nul-urencontract, aldus het LSE-rapport.  

Bedrijfscultuur
De VNV onderschrijft de bevinding dat veiligheid niet overal als fundamenteel onderdeel van de bedrijfscultuur wordt ervaren, maar eerder als kostenpost. Bij diverse prijsvechters, maar ook bij piloten met een zzp- of nul-urencontract, wordt het melden van een misstand of een incident als een risico op ontslag ervaren. Ook ervaren piloten obstakels om zich bijvoorbeeld ziek te melden. “Bij een alsmaar drukker wordend luchtruim moet het veiligheidsniveau aanhoudend verhoogd worden om ongelukken te voorkomen. Daartoe is een open bedrijfs- en veiligheidscultuur van essentieel belang, zonder dat dit aanleiding is voor sancties of zelfs ontslag”, aldus Otjan de Bruijn, bestuurslid Professionele Zaken van de VNV.

Overheid
De Europese en nationale overheden moeten nu de zwakke plekken in de luchtvaartveiligheid erkennen, voordat er ongelukken gaan gebeuren. Hiernaast moet de overheid deze open bedrijfscultuur gaan afdwingen en sociale misstanden als schijnzelfstandigheid, wat veel voorkomt bij prijsvechters, hard gaan aanpakken. Ook is de VNV van mening dat wettelijk geregeld dient te worden dat piloten altijd doorbetaald worden bij ziekte. “Wij vragen staatssecretaris Dijksma en minister Asscher dan ook andermaal om inspectiecapaciteit vrij te maken en misstanden bij maatschappijen met een basis in Nederland aan te pakken. We hebben vele gesprekken gevoerd met de ministeries van IenM en SZW, maar dit heeft nog niet tot de benodigde acties geleid”, besluit VNV-voorzitter Steven Verhagen. 

Attachments