Vonnis tegen vlieger op gespannen voet met veiligheid luchtvaart

13/09/2002
Badhoevedorp, 13 september 2002- De veroordeling eergisteren van een helikopterpiloot door de Alkmaarse rechtbank kan verstrekkende negatieve gevolgen hebben voor de vliegveiligheid. Dat is de conclusie van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV). Hoewel de vlieger werd vrijgesproken van het misdrijf van onachtzaamheid en ook voor de lichtere overtreding van gevaarzetting geen straf werd opgelegd, plaatst de VNV toch vraagtekens bij het vonnis. De VNV heeft twee hoofdbezwaren. Voorzitter De Vries: "Luchtvaartongelukken zijn vrijwel altijd het gevolg van een ingewikkelde samenstelling van meerdere oorzaken. Het onderzoek door het Openbaar Ministerie (OM) is - in tegenstelling tot vliegveiligheidsonderzoek - niet gericht op het achterhalen van al deze oorzaken. Het focust teveel op de vlieger en niet op de complexe factoren die tot een ongeval kunnen bijdragen. Een veroordeling op deze basis is veel te kort door de bocht." Ten tweede is de VNV het principieel oneens met het gebruik in een strafzaak van het openbare vliegveiligheidsrapport van de Raad voor de Transport Veiligheid (RVTV). De Vries: "Het veiligheidsonderzoek wordt ingesteld met als enig doel in de toekomst ongevallen te voorkomen. Daarvoor is de maximale medewerking van vliegers een vereiste. Elke vlieger weet dat en de VNV ondersteunt dat van harte. Door het rapport voor vervolgingsdoeleinden te gebruiken, zullen vliegers in de toekomst terughoudend zijn met het verlenen van hun medewerking aan vliegveiligheidsonderzoeken. Zij lopen vanaf nu immers risico zichzelf daarmee te belasten in een mogelijke strafzaak." De luchtvaart heeft het huidige veiligheidsniveau voor een zeer groot deel te danken aan vliegveiligheidsonderzoeken. Door de strafvervolging van dit soort overtredingen door het OM dreigt het belangrijke gereedschap van het vliegveiligheidsonderzoek te worden ondermijnd. Een regelrechte bedreiging voor de vliegveiligheid. De VNV beraadt zich over de wijze waarop zij kan bijdragen tot beteugeling van dergelijke inbreuken op de vliegveiligheid.