‘Walkout for Safety’

22/01/2013
VNV
Ruim 200 piloten en cabinepersoneel van Nederlandse luchtvaartmaatschappijen houden op dinsdag 22 januari om 10 uur een mars voor de veiligheid op Schiphol. Zij protesteren daarmee tegen onveilige voorstellen voor de Europese Werk- en Rusttijden
(Flight Time Limitations (FTL)) door de European Aviation Safety Agency (EASA). Tegelijkertijd worden op vele Europese luchthavens soortgelijke acties gehouden. In Brussel biedt de European Cockpit Association (ECA) meer dan 100.000 handtekeningen van verontruste burgers aan de Europese Commissie aan.

De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) heeft een aantal grote bezwaren tegen de EASA-voorstellen, een greep uit de hoofdbezwaren:
1. Wetenschappelijk bewijs over wat nog een verantwoorde tewerkstelling is wordt op cruciale punten bewust genegeerd.
2. Maximale werktijd dwars door de nacht heen zonder mogelijkheid tot pauze loopt op tot boven de 12 uur; de wetenschap zegt: boven 10 uur gevaarlijk!
3. Ongelooflijk lange combinaties van Standby staan en opvolgende werktijden mogelijk, tot wel 22 uur of meer.
4. Piloten en cabinepersoneel worden vogelvrij verklaard door 24 uur per dag, 7 dagen opeenvolgend Reserve te staan (tot wel 23 dagen per maand!) met een oproeptijd van 10 uur; geen enkele bescherming tegen slaapverstoringen als gevolg hiervan.
5. Slechte bescherming tegen roosters met extreem vroege en/of late aanvangstijdstippen, bescherming kan bovendien gemakkelijk omzeild worden.

Voorzitter Evert van Zwol van de VNV over de ‘Walkout for Safety’: “Het beeld dat bij het grote publiek bestaat dat luchtvaart per definitie veilig is omdat de overheden altijd voor de veilige kant kiezen bij wet- en regelgeving voor de luchtvaart klopt gewoonweg niet!” De economische belangen van de bedrijven zijn in dit voorstel van EASA veel te prominent naar voren gekomen. “De balans is er totaal uit”, aldus Van Zwol. “Gelukkig krijgen we van veel invloedrijke politici en belangenorganisaties steun bij onze zorgpunten”, zegt de VNV-voorman.

Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie), vicevoorzitter van de transportcommissie van het Europees Parlement, beaamt dit: “Ik begrijp niet waarom veel wetenschappelijke onderzoeken over de grenzen van verantwoorde tewerkstelling lijken te zijn genegeerd. De EU gaat hiermee verder dan het grootste luchtvaartland, de VS. Daar mogen piloten ’s nachts maximaal 9 uur achtereen werken. Ik heb hier dan ook een bezorgde brief over geschreven aan Eurocommissaris Kallas van Transport en hem om een reactie gevraagd."

Voorzitter Evert van Zwol van de VNV is ook blij met de oproepen van verschillende Kamerleden in Nederland aan de staatssecretaris van I&M: “Nederland is een invloedrijk land in Europa als het om luchtvaart gaat. Het is aan de Kamer om te bepalen wat de insteek van Nederland gaat worden over dit belangrijke onderwerp.” De Kamerleden Kuiken (PvdA) en De Rouwe (CDA) hebben de staatssecretaris al bevraagd over dit onderwerp en ook in de vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid is het onderwerp door diverse Kamerleden bekendgemaakt aan minister Asscher.

De Consumentenbond heeft ook al gepubliceerd over haar zorgen over dit traject. Zij maakt zich grote zorgen omdat voorbijgegaan wordt aan wetenschappelijk bewijs en aan het voorzorgsbeginsel: niet doen als het mogelijk ten koste kan gaan van de veiligheid.