Wetenschappelijke bezwaren tegen werktijd vliegtuigbemanningen

23/01/2009
VNV
“Onacceptabel”; “de redelijke limieten worden overschreden”; “maakt zware werkdruk mogelijk…” Dat is hoe de deskundigen belast met de wetenschappelijke evaluatie van Europese wetgeving m.b.t. de Beperking van Vliegtijden een aantal van de huidige wetten beschreven die bescherming moeten bieden tegen vermoeidheid van vliegtuigbemanningen. De conclusies van de deskundigen staan in een onafhankelijk onderzoek dat gisteren is gepubliceerd door het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart (EASA). De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) verwelkomt de publicatie van het onderzoek en dringt aan op een snelle herziening van de regels waarbij rekening dient te worden gehouden met de resultaten van het onderzoek. Het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart (EASA) heeft vandaag de medische en wetenschappelijke evaluatie gepubliceerd van de Europese wetgeving m.b.t. de Beperking van Vliegtijden (FTL) voor piloten. Deze Evaluatie werd vereist door de EU-OPS Verordening, die in 2006 door het Europees Parlement en de Raad is goedgekeurd*. Deze Verordening verplicht de Europese Commissie ook op basis van deze evaluatie “onmiddellijk voorstellen op te stellen en in te dienen om de betreffende technische bepalingen te verbeteren”. De wetenschappers identificeerden een aantal kritieke punten die dringend moeten worden herzien: • Maximum aantal diensturen (op dit moment 13/14 uur) • Nachtdiensturen (op dit moment 11:45 uur) • Onderbroken dienst (dienst gecombineerd met een korte rust) • Rusturen • Stand-by en pauzes Volgens de bevindingen van de wetenschappers biedt de huidige Europese wetgeving op deze punten onvoldoende bescherming tegen vermoeidheid van piloten en de daarmee verbonden veiligheidsrisico’s. De wetenschappers geven specifieke aanbevelingen zoals de verlaging van het maximum aantal diensturen naar minder dan 13 uur, van nachtdiensten naar een maximum aantal van 10 uur en de beperking van onderbroken diensten naar 14 uur. Vermoeidheid is een bijdragende factor in 15 tot 20% van alle fatale ongevallen in de luchtvaart die voornamelijk het gevolg waren van menselijk falen. EASA is op dit moment bezig met het opstellen van nieuwe wetgeving voor luchtvaartondernemingen. De 38.200 piloten vertegenwoordigd door de European Cockpit Association verzoeken de Europese instellingen dringend de resultaten van het onderzoek snel op te nemen in dit wetgevende proces zodat een adequaat niveau van bescherming kan worden gegarandeerd voor Europese bemanningen en passagiers. *Verordening (EG) Nr. 1899/2006 van 12 december 2006 Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met: De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers, Tel: 020-4498510 Bezoek de FTL sectie op de website van de European Cockpit Association (ECA): http://www.eurocockpit.be/content/view/414/252/ Dit is een bericht van de Vereniging voor Nederlandse Verkeersvliegers. De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers is sinds 1929 actief om de veiligheid in de burgerluchtvaart te bevorderen. Zij vertegenwoordigt met 4200 leden meer dan 90% van de verkeersvliegers in Nederland. U kunt de VNV bereiken: Postadres: Postbus 192 1170 AD Badhoevedorp Bezoekersadres: Dellaertlaan 61 1171 KZ Badhoevedorp t +31(0)20-4498510 f +31(0)20-4498588