Position paper

Pagina's

Zoals de wind waait, waait zijn sokje

01/08/2008
Publicatie
Position paper

Robert Brons De wind neemt een belangrijke rol in de dagelijkse uitvoering van onze vlucht. Bij flightplanning, bij de baankeuze voor start of landing en bij de performance berekeningen speelt de wind met al zijn facetten een belangrijke rol. Ook bij de besturing van het vliegtuig ondervinden wij zijn invloed. Maar wij zitten hierbij direct in een lastige rol, want de exacte wind is niet bekend.

Performance Optimization

19/09/2007
Publicatie
Position paper

Issue Software based takeoff performance tools together with the use of digital performance information allow for the optimisation of takeoff performance by using first principles calculation methods, optimum flap settings and optimised takeoff speeds and may result in the removal of (additional) margins present in a paper based methodology.

AUTOMETAR

01/03/2007
Publicatie
Position paper

Issue

De-icing/anti-icing fluids & fluid residues

30/08/2006
Publicatie
Position paper

De-icing/anti-icing fluids & fluid residues De afgelopen winters zijn er verschillende incidenten geweest, veroorzaakt door de aanwezigheid van ‘anti-icing fluid residues’, zoals vastgevroren rolroerbesturing op de Fokker 100 en bevroren speedbrakes op de Boeing 737. Uitgedroogde restanten van met name anti-icing fluids kunnen – vanwege hun hygroscopische eigenschappen na contact met water – een gelvormige substantie vormen die kan uitzetten tot meerdere malen het eigen volume. Bevriezing kan dan voor de nodige problemen zorgen.

Stir it up: The impact of building induced turbulence

11/08/2006
Publicatie
Position paper

Stir it up: The impact of building induced turbulence Onderstaand artikel van Robert Brons is overgenomen uit IFALPA news, juli 2006. Robert is lid van de Aircraft Design and Operation Committee en vertegenwoordigt IFALPA bij de Committee on Aviation Environmental Protection (CAEP). For a number of years the pilot community has voiced concerns about the reliability and accu-racy of reported wind for takeoff and landing. Of course we are dealing with a volatile and unstable atmosphere and as a result the wind is constantly changing in strength and direction.

FAA Advisory inzake laser incidenten

09/01/2005
Publicatie
Position paper

FAA Advisory inzake laser incidenten De Amerikaanse Federal Aviation Administration (FAA) heeft onlangs een ‘Advisory Circular’ (AC) doen uitgaan over de wijze waarop vliegers en verkeersleiders moeten optreden wanneer er sprake is van het richten van laserstralen op vliegtuigen. Aanleiding hiertoe is een aanzienlijke toename van dit soort incidenten. In de Verenigde Staten rapporteerde men in drie weken tijd maar liefst 31 laserincidenten met vliegtuigen. Maar ook in Australië neemt het aantal gebeurtenissen waarbij laserstralen op vliegtuigen worden gericht toe.

Partydrugs en vliegen - Flying high

28/05/2004
Publicatie
Position paper

Partydrugs en vliegen - Flying high Annetje Roodenburg, aeromedical advisor, Irish Aviation Authority Ries Simons, arts luchtvaartgeneeskunde, TNO Human Factors

Thrust reverse versus geluid

04/04/2004
Publicatie
Position paper

Thrust reverse versus geluid Robert Brons, commissie Vliegtechnische Zaken Op 23 september 1999 slaagt een Qantas B747 na de landing er niet in aan het eind van de baan te stoppen en rijdt de baan af. Door de ATSB (Australian Transport Safety Bureau) wordt vastgesteld dat dit ongeval mede veroorzaakt is door het feit dat de cockpit crew heeft nagelaten ‘normal reverse’ te selecteren. De relatie wordt gelegd met de recente implementatie van ‘idle reverse’ als standaardprocedure bij de betreffende luchtvaartmaatschappij.

Speed is yours or mine - Teamwork in aviation

27/04/2002
Publicatie
Position paper

Speed is yours or mine - Teamwork in aviation Ido Boverhuis en Rob de Graaf Over snelheden in de Schiphol-TMA bestaan vele opinies bij zowel vliegers als verkeersleiders. We bedoelen dan snelheden, zoals die door APPROACH en ARRIVAL aan vliegtuigen worden opgedragen, of snelheden die uit eigener beweging door vliegers worden gevlogen. Er staan in het A.I.P. snelheidsrestricties genoemd van 250, 220 en 160 kt., maar in de praktijk wijken we daar nogal eens graag van af.

Economyclasssyndroom - Passengers only?

27/11/2001
Publicatie
Position paper

Economyclass-syndroom Passengers only? bewerking: Paul Smeele en Herma Flipsen

Pagina's