Zoeken

Pagina's

 1. Openbaar Ministerie brengt vliegveiligheid in gevaar

  02/08/2009
  Persbericht
  VNV

  De NOS is vandaag naar buiten gekomen met de conclusies uit het rapport van de commissie van Delden. Het rapport bevat volgens de VNV waardevolle elementen. In het rapport van de commissie wordt gesproken over de spanning tussen enerzijds de luchtvaartsector en anderzijds het OM.

 2. Verkeersvliegers: Kabinet stelt strafvervolging boven vliegveiligheidsonderzoek

  17/11/2009
  Persbericht
  VNV

  In een brief aan de Eerste en Tweede Kamer over de evaluatie van de wet Melding Voorvallen Burgerluchtvaart kiest het kabinet voor strafvervolging boven vliegveiligheidsonderzoek. De ministers van Justitie en Verkeer & Waterstaat lijken een goed functionerend vliegveiligheidssysteem in de burgerluchtvaart als vanzelfsprekend te beschouwen en negeren uiterst kritische geluiden uit de sector over het optreden van het OM. “Het kabinet kiest op dit beleidsterrein voor pappen, nathouden en verslechteren” aldus voorzitter Evert van Zwol van de VNV.

 3. Situatie Denim Air

  16/02/2010
  Persbericht
  VNV

  Situatie Denim Air

 4. Oproep verkeersvliegers: Luchtruim onder voorwaarden open!

  18/04/2010
  Persbericht
  VNV

  Naar aanleiding van testvluchten o.a. door Lufthansa en KLM is de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) van mening dat (gedeeltelijke) hervatting van de dienstregelingen mogelijk is. “Meten is weten”, zegt voorzitter Evert van Zwol, “de hoeveelheid of concentratie van de asdeeltjes in de atmosfeer is naar alle waarschijnlijkheid dusdanig gering is dat er geen gevaar voor het luchtverkeer van uit gaat.”

 5. Evenwichtig rapport ongeluk Turkish Airlines

  06/05/2010
  Persbericht
  VNV

  De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) vindt het OVV-rapport over de crash van Turkish Airlines vorig jaar bij Schiphol evenwichtig. “Zoals van de OVV verwacht mag worden zijn alle omstandigheden die tot het ongeluk hebben geleid goed belicht”, aldus voorzitter Evert van Zwol. “Ongelukken als deze worden altijd veroorzaakt door een veelvoud van factoren die op het verkeerde moment op de verkeerde plaats samenkomen.”  

 6. Overheden hebben bitter weinig geleerd van vorige luchtruimsluiting

  17/05/2010
  Persbericht
  VNV

  De Vereniging van Nederlandse Verkeersvlieger roept de overheden in Europa, en de Nederlandse overheid in het bijzonder, op om met onmiddellijke ingang over te gaan op het Amerikaanse systeem van omgaan met vulkaanuitbarstingen. Voorzitter Evert van Zwol constateert dat “we nog heel weinig hebben geleerd van de vorige periode van luchtruimsluitingen”.

 7. Stoppen passagiersvervoer Martinair afsluiting roemruchte periode

  23/09/2010
  Persbericht
  VNV

  De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) heeft kennis genomen van het besluit om de passagiersactiviteiten bij Martinair te stoppen. “Dit is het einde van een tijdperk”, aldus voorzitter Evert van Zwol. “Gebrek aan schaalgrootte en ook de economische crisis hebben helaas duidelijk gemaakt dat het niet langer rendabel is, een hard gelag voor Martinair-vliegers en ander personeel die een voorkeur hadden voor deze vorm van vliegen.” De VNV zal zich uiteraard zeer stevig inzetten voor behoud van volledige werkgelegenheid

 8. Voorzitter Verkeersvliegers: 'Kamp oordeelt zonder kennis van zaken'

  06/10/2011
  Persbericht
  VNV

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft blijk van weinig kennis van zaken als hij de pensioenleeftijd van verkeersvliegers in Nederland als te laag beoordeelt. Door zonder kennis te nemen van de argumenten een oordeel te vellen over het delicate stelsel van aanname-, doorstroming- en uiteindelijk pensionering van de verkeersvliegers bij de grote luchtvaartmaatschappijen in Nederland neemt hij grote risico’s.

 9. Halfjaarlijkse bijeenkomst van SkyTeam Pilots Association in Utrecht

  10/10/2011
  Persbericht
  VNV

  De VNV als lid van SPA vraagt aandacht voor bijgaand persbericht van SPA.

Pagina's