Zoeken

Pagina's

 1. Windrapportering en meting op Schiphol

  27/04/2001
  Publicatie
  Position paper

  Jan E. Rozema Schiphol is nog steeds drager van het predikaat 'black star' van IFALPA. Een kwalificatie die wordt toebedeeld aan vliegvelden of verkeersgebieden waar, door (al of niet) toegepaste procedures of het ontbreken van vereiste apparatuur of gekwalificeerd personeel, een onveilige situatie latent aanwezig is. In het kader van het geringe aantal toebedeelde 'black stars' valt Schiphol op, aangezien de andere 'stars' voornamelijk aan derde wereldlanden worden uitgereikt.

 2. Economyclasssyndroom - Passengers only?

  27/11/2001
  Publicatie
  Position paper

  Economyclass-syndroom Passengers only? bewerking: Paul Smeele en Herma Flipsen

 3. Speed is yours or mine - Teamwork in aviation

  27/04/2002
  Publicatie
  Position paper

  Speed is yours or mine - Teamwork in aviation Ido Boverhuis en Rob de Graaf Over snelheden in de Schiphol-TMA bestaan vele opinies bij zowel vliegers als verkeersleiders. We bedoelen dan snelheden, zoals die door APPROACH en ARRIVAL aan vliegtuigen worden opgedragen, of snelheden die uit eigener beweging door vliegers worden gevlogen. Er staan in het A.I.P. snelheidsrestricties genoemd van 250, 220 en 160 kt., maar in de praktijk wijken we daar nogal eens graag van af.

 4. Thrust reverse versus geluid

  04/04/2004
  Publicatie
  Position paper

  Thrust reverse versus geluid Robert Brons, commissie Vliegtechnische Zaken Op 23 september 1999 slaagt een Qantas B747 na de landing er niet in aan het eind van de baan te stoppen en rijdt de baan af. Door de ATSB (Australian Transport Safety Bureau) wordt vastgesteld dat dit ongeval mede veroorzaakt is door het feit dat de cockpit crew heeft nagelaten ‘normal reverse’ te selecteren. De relatie wordt gelegd met de recente implementatie van ‘idle reverse’ als standaardprocedure bij de betreffende luchtvaartmaatschappij.

 5. Partydrugs en vliegen - Flying high

  28/05/2004
  Publicatie
  Position paper

  Partydrugs en vliegen - Flying high Annetje Roodenburg, aeromedical advisor, Irish Aviation Authority Ries Simons, arts luchtvaartgeneeskunde, TNO Human Factors

 6. FAA Advisory inzake laser incidenten

  09/01/2005
  Publicatie
  Position paper

  FAA Advisory inzake laser incidenten De Amerikaanse Federal Aviation Administration (FAA) heeft onlangs een ‘Advisory Circular’ (AC) doen uitgaan over de wijze waarop vliegers en verkeersleiders moeten optreden wanneer er sprake is van het richten van laserstralen op vliegtuigen. Aanleiding hiertoe is een aanzienlijke toename van dit soort incidenten. In de Verenigde Staten rapporteerde men in drie weken tijd maar liefst 31 laserincidenten met vliegtuigen. Maar ook in Australië neemt het aantal gebeurtenissen waarbij laserstralen op vliegtuigen worden gericht toe.

 7. Stir it up: The impact of building induced turbulence

  11/08/2006
  Publicatie
  Position paper

  Stir it up: The impact of building induced turbulence Onderstaand artikel van Robert Brons is overgenomen uit IFALPA news, juli 2006. Robert is lid van de Aircraft Design and Operation Committee en vertegenwoordigt IFALPA bij de Committee on Aviation Environmental Protection (CAEP). For a number of years the pilot community has voiced concerns about the reliability and accu-racy of reported wind for takeoff and landing. Of course we are dealing with a volatile and unstable atmosphere and as a result the wind is constantly changing in strength and direction.

 8. De-icing/anti-icing fluids & fluid residues

  30/08/2006
  Publicatie
  Position paper

  De-icing/anti-icing fluids & fluid residues De afgelopen winters zijn er verschillende incidenten geweest, veroorzaakt door de aanwezigheid van ‘anti-icing fluid residues’, zoals vastgevroren rolroerbesturing op de Fokker 100 en bevroren speedbrakes op de Boeing 737. Uitgedroogde restanten van met name anti-icing fluids kunnen – vanwege hun hygroscopische eigenschappen na contact met water – een gelvormige substantie vormen die kan uitzetten tot meerdere malen het eigen volume. Bevriezing kan dan voor de nodige problemen zorgen.

 9. Takeoff Performance Margins

  20/01/2009
  Publicatie
  Position paper

  Thomas Bos Introduction

 10. AUTOMETAR

  01/03/2007
  Publicatie
  Position paper

  Issue

Pagina's