Naar nieuwsoverzicht

Zonder selectiviteitsbeleid gaan duizenden luchtvaartbanen verloren

Persbericht
VNV

Eerst selectiviteit dan pas groei is het uitgangspunt voor de hoorzitting in de Tweede Kamer

De luchthaven Schiphol bereikt dit jaar het maximum aantal van 500.000 vluchten. Dit gebeurt jaren eerder dan verwacht met als oorzaak dat Schiphol de aan de Alderstafel overeengekomen selectiviteitsregels niet heeft uitgevoerd en daarmee de deur wagenwijd heeft opengezet voor ‘pretvluchten’. Vluchten die niets toevoegen aan het netwerk, de duurzame werkgelegenheid en de BV Nederland. De vakbonden in de luchtvaart (VNV, FNV Luchtvaart, VNC, De Unie, CNV Vakmensen, NVLT en VHKP) zullen tijdens de Tweede Kamer-hoorzitting over het selectiviteitsbeleid van Schiphol (donderdag 7 september) pleiten voor het toepassen van effectieve selectiviteitsregels en aanpassen van de infrastructuur al voor men gaat nadenken over uitbreiden van het aantal vliegbewegingen. Zonder solide selectiviteitsregels die worden nageleefd, vrezen de luchtvaartvakbonden voor het bestaan van duizenden luchtvaartbanen. 

Banen op de tocht
Schiphol wordt overspoeld door pretvluchten en maatschappijen die met staatssteun naar Schiphol komen. Deze vluchten voegen niets tot weinig toe aan de werkgelegenheid, maar zetten op de langere termijn vele Nederlandse banen op de tocht. Er moeten eisen gesteld worden aan wie we toelaten en wie niet. Het verhogen van de netwerkkwaliteit en duurzame werkgelegenheid zijn daarbij de uitgangspunten. Eerlijke concurrentie, duurzaamheid en het respecteren van fundamentele mensenrechten moeten de basis zijn van het te voeren selectiviteitsbeleid. Hiernaast zijn de Nederlandse vakbonden in de luchtvaart van mening dat de grondinfrastructuur voor zowel passagiers- als vrachtstromen op orde gebracht moeten worden.     

Verkeersverdelingsregel
Een verkeersverdelingsregel kan uitkomst bieden. Vluchten die een bijdrage leveren aan de hub-functie van Schiphol, die gebaseerd is op overstappende passagiers, blijven daar welkom. Vakantievluchten zullen moeten worden uitgeplaatst naar regionale vliegvelden, waarbij lessen getrokken moeten worden uit de ontwikkelingen op Schiphol in het verleden. Ook regionaal zijn keuzes nodig in wie wel en niet wordt toegelaten.

De ruimte die op Schiphol ontstaat door de verdelingsregel moeten we inzetten om het netwerk van Schiphol te verbeteren. Na het invoeren van een effectief selectiviteitsbeleid is een geleidelijke toename met kleine jaarlijkse stappen, die gebaseerd is op de vraag van grote luchtvaartmaatschappijen op Schiphol, wat ons betreft wel mogelijk.