Lid worden van de VNV

Lid-volledig van de VNV kunt u worden indien u, in de functie van vlieger, werkzaam bent bij een van de door de VNV erkende maatschappijen. Op dit moment zijn dat: KLM, Martinair, Transavia, TUIfly Nederland, CHC HN, easyJet Nederland, KLM Flight Academy, Ryanair Nederland en NHV Nederland.
 

Lid-beroepsvereniging kunt u worden indien u als Nederlandse verkeersvlieger werkzaam bent bij:

  • een niet door de VNV erkend bedrijf in Nederland, of
  • een niet door de VNV erkend bedrijf opererend vanuit Nederland, of
  • een niet door de vereniging erkend commercieel luchtvaartbedrijf in het buitenland.

Lid-kandidaat kunt u worden indien u:

  • in opleiding tot verkeersvlieger bij een in het Koninkrijk der Nederlanden gevestigd opleidingsinstituut bent, óf
  • de vorenbedoelde opleiding succesvol afgerond, maar u nog niet werkzaam bent als verkeersvlieger;
  • bezitter van de Nederlandse nationaliteit bent en in opleiding bent tot verkeersvlieger in het buitenland, óf
  • bezitter van de Nederlandse nationaliteit bent en het groot militair brevet bezit alsmede het theoretisch Airline Transport Pilot License.

Een lid-volledig betaalt in 2020 een contributie van 0,7 procent van zijn brutosalaris, na aftrek pensioenpremie en vóór aftrek van extra en/of aanvullende pensioenpremie.
Een lid-beroepsvereniging betaalt € 150,- per jaar.
Een lid-kandidaat betaalt € 25,- per jaar.

Contributie-inning door ClubCollect
ClubCollect verzorgt de inning van de jaarlijkse contributie voor het lidmaatschap van de VNV voor de leden van easyJet, Ryanair, NHV, de leden-kandidaat, leden-beroepsvereniging en buitengewone leden.

Tot slot biedt de VNV voor de leden-volledig en leden-beroepsvereniging ook na hun pensionering de mogelijkheid om als buitengewoon lid verbonden te blijven aan de vereniging.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ledenadministratie van de VNV.

U kunt met de volgende formulieren een lidmaatschap aanvragen:

Beëindiging van het lidmaatschap kunt u (met reden van opzegging) richten aan het bestuur via: ledenadmin@vnv.nl