Het beroep verkeersvlieger

Iedereen heeft een eigen beeld bij het beroep verkeersvlieger. En bijna iedereen heeft weleens met een verkeersvlieger te maken gehad. Een verkeersvlieger is in de eerste plaats verantwoordelijk voor een veilige en comfortabele vlucht, maar het beroep bestaat uit veel meer.

Verkeersvlieger is een geweldig beroep, altijd boeiend, met grote uitdagingen en verantwoordelijkheden. Maar het beroep van verkeersvlieger is niet voor iedereen weggelegd. Over het beroep van verkeersvlieger bestaan helaas ook veel misverstanden. In deze factsheet wordt inzicht gegeven in de opleiding & eisen, de arbeidsmarkt, de expertise en verantwoordelijkheden van vliegers en het carrièrepad. Deze factsheet tracht een accuraat beeld te schetsen van de belangrijkste facetten van het beroep verkeersvlieger.

In deze factsheet worden de feiten benoemd.

VNV-factsheet 'Het beroep verkeersvlieger'