FAQ: Na je opleiding

In de media wordt vaak gesproken over een toekomstig pilotentekort in Azië. Waarop zijn deze voorspellingen gebaseerd en kom ik voor deze markt in aanmerking?

Het is niet geheel duidelijk waarop deze voorspellingen zijn gebaseerd. Wel hebben de maatschappijen in Azië minder last gehad van de malaise in de luchtvaart dan maatschappijen elders en deze Aziatische maatschappijen nemen op dit moment nog een behoorlijk aantal nieuwe vliegers aan.

Het succesvol afronden van de meeste Nederlandse opleidingen tot verkeersvlieger levert je de juiste brevetten op om te solliciteren bij veel van deze maatschappijen. Je komt in principe gewoon in aanmerking voor een baan bij deze maatschappijen. Wel dien je je de volgende zaken te realiseren;

  • Een aantal van deze maatschappijen heeft de voorkeur voor lokale werknemers.
  • Het gemiddelde loon dat je bij deze maatschappijen verdient is niet hoog in vergelijking met de maandelijkse lasten die je hebt vanwege de hoge studieschuld.
  • Het wonen en werken in bepaalde landen, voornamelijk Indonesië, kan problemen opleveren voor je Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) als je later in Nederland je carrière als piloot wilt voortzetten.
  • Een aantal van deze maatschappijen staat binnen Europa op de zwarte lijst. Dit kan gevolgen hebben voor je toekomst, als je solliciteert bij andere maatschappijen. (zie antwoord bij vraag 'Wat is een VGB/VOG4 en waarvoor heb ik die nodig?' voor meer info)

De kosten van een vliegopleiding zijn hoog. Hoe betaal ik de aflossing en rente over de studieschuld in de periode dat ik moet wachten op een baan als verkeersvlieger?

De maandelijkse lasten waaraan je na afronding van een vliegopleiding moet voldoen zijn hoog. Rentelasten tussen de €800 en €1200 per maand komen voor! Het is daarom zaak om zo snel mogelijk na afronding van je opleiding een baan in de cockpit te vinden. Eventueel eerder opgedane ervaring (HBO/WO opleiding) is handig om op terug te vallen om voldoende te verdienen om de maandelijkse lasten van de studieschuld te kunnen betalen. Als je direct na de middelbare school bent begonnen met een vliegopleiding kan het heel moeilijk zijn om financieel rond te komen. De mogelijkheid tot aflossen van de schuld bestaat vaak niet vanwege de hoge rentelast. Het beperken van de totale studieschuld is een manier om meer financiële ademruimte na afronding van de opleiding te creëren. Denk hierbij aan eigen vermogen, spaargeld of een lening (bijvoorbeeld voor levensonderhoud) bij je ouders.

Ik ben afgestudeerd aan een vliegopleiding in Nederland maar kan geen baan als verkeersvlieger vinden. Kan de VNV iets voor mij betekenen?

Bij het vinden van een baan biedt de VNV geen hulp. Dit zal iedereen zelf moeten oppakken. Wel is de VNV zeer begaan met het lot van de juniore vlieger en houdt de vinger aan de pols bij de Nederlandse maatschappijen waar het gaat om de werkgelegenheid. Bij specifieke kwesties waarin het belang van de juniore vlieger in gedrang kan komen, weegt de VNV dit belang altijd mee. Verder biedt de VNV de lidmaatschapsvorm van Lid-kandidaat aan.

Hoelang moet ik wachten op een baan als verkeersvlieger en wat kan ik in deze periode doen om zo aantrekkelijk mogelijk te blijven voor een baan als verkeersvlieger bij een luchtvaartmaatschappij?

Afhankelijk van de arbeidsmarkt kunnen “wachttijden” voor een baan als verkeersvlieger behoorlijk ver uit elkaar liggen. 

Op dit moment zijn er veel afgestudeerde vliegers die al meerdere jaren zoekende zijn. 

De term ‘wachttijden’ is in deze dan ook misleidend omdat het passiviteit uitstraalt. Zaken die je kunt oppakken om je te onderscheiden zijn hierna opgesomd. Wees actief en

  • zorg dat je CV, logboek en overige papieren altijd up to date zijn;
  • lees je in en bereid je voor op eventuele kansen;
  • benader mensen en win informatie in;
  • stel een perfecte en foutloze motivatiebrief op om je sollicitatie toe te lichten;
  • zorg dat je jezelf uitstekend kan presenteren en verkopen.

Zoals goede voorbereiding de basis is van je vlucht, zo is dat ook bij je aanname en sollicitatietraject. Een studie naast je vliegopleiding is een pre, maar zorg er ook voor dat je affiniteit houdt met de vliegwereld. Probeer tevens vlieguren te blijven maken. Als je daarnaast beschikt over de financiële middelen om je hoofd boven water te houden gedurende de tijd dat je geen baan als verkeersvlieger hebt, dan ben je in ieder geval op de goede weg.

Ik ben afgestudeerd aan een vliegopleiding in Nederland en heb de mogelijkheid om buiten Europa te vliegen voor een luchtvaartmaatschappij die op de zwarte lijst staat in Europa. Wat zijn de risico's en staat dit mijn verdere carrière als verkeersvlieger in de weg?

Tegenwoordig moet je niet meer de illusie hebben dat je gegarandeerd een baan in Nederland vindt direct na je opleiding. Zelfs de banen in Europa zijn erg schaars en de meeste groei zit in het Midden-Oosten en Zuidoost Azië. Op dit moment zijn daar relatief meer maatschappijen die op de zwarte lijst staan dan in het westen. Bij ons zijn geen maatschappijen bekend die bij voorbaat ex-vliegers van maatschappijen op de zwarte lijst uitsluiten van sollicitatie. Wel dien je je te realiseren dat, in een ruime arbeidsmarkt, de maatschappijen wellicht kieskeurig zullen zijn.

Ik heb een geschil met mijn vliegschool, tijdens of na de opleiding. Levert de VNV mij juridische bijstand?

Een Lid-kandidaat van de VNV heeft geen recht op juridische bijstand. Echter, uiteraard kun je bij ons terecht voor advies.

Wordt mijn studieschuld BKR geregistreerd en wat houdt deze registratie in?

Een krediet tussen de €500 en €175.000 die afgesloten is bij een Nederlandse financiële instelling wordt geregistreerd bij het BKR inclusief het bedrag, het soort overeenkomst en eventuele bijzonderheden bij de afbetaling ervan. Hierdoor kunnen deelnemende instellingen bij het BKR jouw kredietwaardigheid bepalen als je bijvoorbeeld een hypotheek wilt afsluiten.

Wat is een VGB/VOG4 en waarvoor heb ik die nodig?

Een VGB is een Verklaring van Geen Bezwaar. Het beroep van verkeersvlieger is aangemerkt als vertrouwensfunctie. Dit betekent dat voor de uitoefening van dit beroep in Nederland een VGB nodig is. Deze wordt afgegeven door de AIVD, die hierbij onder meer kijkt naar iemands ‘strafblad’, maar ook naar de woon- of verblijfplaats van de afgelopen vijf jaar. Het veiligheidsonderzoek van de AIVD stelt vast of er genoeg zekerheid is dat u voldoende betrouwbaar en integer bent. Is dat het geval, dan ontvangt u een Verklaring van Geen Bezwaar.

De AIVD kan ook weigering een VGB af te geven. U kunt dan niet aan uw nieuwe baan in Nederland beginnen. Dat kan onder andere als er niet voldoende gegevens beschikbaar zijn voor een onderzoek.

Is er nazorg vanuit de vliegopleiding nadat je bent afgestudeerd aan de vliegopleiding?

Er zijn vliegscholen die nazorg bieden aan afgestudeerde vliegers. Deze zorg kan bestaan uit het bijstaan in het geldig houden van je brevet en het onderhouden van contacten met luchtvaartmaatschappijen. Vliegopleidingen zijn commerciële instellingen die andere doelen voor ogen hebben dan jouw individuele doelstellingen. Na je opleiding ben je in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het invullen van je loopbaan.

Wat houdt een LoL/Trex- (loss of licence/training and expenses) verzekering in en kan ik hiervan gebruik maken?

Een TREX is een training expenses-verzekering die jouw studiekosten dekt tijdens de opleiding en gedurende een bepaalde tijd na de opleiding. In het geval je geen medische goedkeuring (klasse 1) meer kunt overleggen en hierdoor voortijdig je opleiding moet beëindigen of je vliegbrevet niet meer kunt gebruiken, keert de TREX-verzekering uit (uitgebreide voorwaarden zijn in de polis beschreven).

Een LoL is een verzekering die je kunt afsluiten als je een baan in de commerciële luchtvaart hebt. De verzekering keert, net als de TREX-verzekering, uit in het geval je geen medische goedkeuring (klasse 1) meer kunt overleggen en hierdoor je baan als verkeersvlieger niet meer kunt uitoefenen (uitgebreide voorwaarden zijn in de polis beschreven). De hoogte van de uitkering wordt door de verzekerde zelf, in overleg met de verzekeraar, vastgesteld.

Twee grote partijen zijn actief op het gebied van deze verzekeringen. Dat zijn Hienfeld en Hiscox. Een derde, het Franse Appn, is bij ons en de diverse tussenpersonen wel bekend, maar wordt hier verder niet besproken. Dit heeft te maken met de Franse constructie waarin deze maatschappij opereert, die geen vertrouwen wekt voor een goede afwikkeling op het moment van uitkeren. Echter, klachten hierover zijn niet bekend en je zult hierin zelf een afweging moeten maken.

​Na contact met de maatschappijen blijkt dat ook het afsluiten van een TREX-verzekering steeds moeilijker wordt.

Hienfeld

Bij Hienfeld kun je je verzekeren voor TREX en LoL. Echter, sinds september 2013 biedt Hienfeld alleen nog de mogelijkheid een TREX af te sluiten wanneer je een opleiding start. Deze is voor een duur van vier jaar. Voor een eventuele verlenging wordt daarna gekeken naar de persoonlijke situatie.

Vliegers die al afgestudeerd zijn, komen niet in aanmerking voor een nieuwe TREX-verzekering.

Hiscox

Hiscox verstrekt naast TREX- ook LoL-verzekeringen. Een TREX-verzekering is ook af te sluiten als je werkzoekende bent. Echter worden ook hier mensen afgewezen. Voorwaarde is in ieder geval dat de brevethouder zijn lening bij de ABN AMRO heeft lopen. Per persoon wordt besloten deze wel of niet te verzekeren. Er wordt dan bijvoorbeeld gekeken naar medische indicaties en de tijd dat je werkzoekend bent (als indicatie hiervoor wordt gesproken over maximaal vier jaar).

Je kunt bij Hiscox een LoL-verzekering afsluiten wanneer je in dienst bent bij een commerciële luchtvaartmaatschappij. 

Stichting Loss of License

Voor leden-volledig heeft de VNV een vergelijkbare verzekering opgezet in samenwerking met KLM en Transavia. Deze verzekering is inbegrepen bij het lidmaatschap.
SLoLF KLM
SLoLF Transavia

Brevet en medical

Het kunnen verzekeren van het brevet hangt sterk samen met het medical. Voor zowel Hienfeld als Hiscox geldt dat een klein hiaat in je medical, hoe klein ook, het niet verkrijgen van de TREX tot gevolg heeft. Het risico is volgens de maatschappijen te groot en daarmee is het beleid dus flink strenger geworden.

De VNV benadrukt dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar verzekeringen. Het niet kunnen krijgen van deze verzekering heeft of kan grote gevolgen hebben. Wederom wordt een grote groep vliegers hierdoor getroffen. Dit betreuren wij ten zeerste.

We adviseren iedereen actief de dialoog aan te gaan met de maatschappijen en ook met de banken, die hierin adviserend als tussenpersoon kunnen optreden. Ook willen wij graag door de gedupeerde vliegers op de hoogte gehouden worden over eventuele positieve of negatieve ontwikkelingen.