FAQ: Tijdens je opleiding

Heb ik recht op studiefinanciering en een OV-jaarkaart tijdens de vliegopleiding?

In principe zijn de aangeboden opleidingen in Nederland particuliere opleidingen. Dit betekent dat je geen mogelijkheid hebt om gebruik te maken van studiefinanciering of een OV-jaarkaart. Het is echter mogelijk dat hier uitzonderingen op komen. Daarvoor verwijzen we je door naar de desbetreffende school. Zij hebben specifieke informatie over hoe dit is/wordt geregeld.

Ik heb een geschil met mijn vliegschool, tijdens of na de opleiding. Levert de VNV mij juridische bijstand?

Een lid-kandidaat van de VNV heeft geen recht op juridische bijstand. Echter, uiteraard kun je bij ons terecht voor advies.

Waar komen alle afgestudeerde studenten van vliegopleidingen terecht?

Op dit moment vinden wij recent afgestudeerde vliegers onder andere terug in de cockpit bij maatschappijen die nul-uren vliegers aannemen. Maar ook zijn er veel afgestudeerden werkzaam als taxichauffeur, barman, student of vakkenvuller bij de supermarkt. De realiteit dwingt ons echter om ook te vermelden dat verschillende afgestudeerde vliegers in de schuldsanering terecht zijn gekomen.

Kan ik tijdens de opleiding al solliciteren bij een luchtvaartmaatschappij en zijn er andere acties die ik kan ondernemen ter voorbereiding op het zoeken naar een baan?

Een vliegopleiding is een zware opleiding waarin de leercurve erg steil verloopt. Je moet jezelf veel kennis in korte tijd toe-eigenen. Daardoor zal je merken dat je naast het studeren weinig tijd overhoudt om je op een sollicitatie te focussen. Vaak heb je voor een sollicitatie ook al je papieren nodig die je nog moet behalen. Daarom is het verstandiger om je te focussen op het behalen van goede resultaten tijdens je opleiding. Natuurlijk is het wel verstandig om de marktontwikkelingen in de gaten te houden, zodat je weet waar de kansen op de arbeidsmarkt liggen. Voor actuele informatie omtrent de banenmarkt kunt u onze Facebook pagina bezoeken.

Wat is een TREX verzekering precies?

Een TREX is een training expenses-verzekering die jouw studiekosten dekt tijdens de opleiding en gedurende een bepaalde tijd na de opleiding. In het geval je geen medische goedkeuring (klasse 1) meer kunt overleggen en hierdoor voortijdig je opleiding moet beëindigen of je vliegbrevet niet meer kunt gebruiken, keert de TREX-verzekering uit (uitgebreide voorwaarden zijn in de polis beschreven).

Een LoL is een verzekering die je kunt afsluiten als je een baan in de commerciële luchtvaart hebt. De verzekering keert, net als de TREX-verzekering, uit in het geval je geen medische goedkeuring (klasse 1) meer kunt overleggen en hierdoor je baan als verkeersvlieger niet meer kunt uitoefenen (uitgebreide voorwaarden zijn in de polis beschreven). De hoogte van de uitkering wordt door de verzekerde zelf, in overleg met de verzekeraar, vastgesteld.

Twee grote partijen zijn actief op het gebied van deze verzekeringen. Dat zijn Hienfeld en Hiscox. Een derde, het Franse Appn, is bij ons en de diverse tussenpersonen wel bekend, maar wordt hier verder niet besproken. Dit heeft te maken met de Franse constructie waarin deze maatschappij opereert, die geen vertrouwen wekt voor een goede afwikkeling op het moment van uitkeren. Echter, klachten hierover zijn niet bekend en je zult hierin zelf een afweging moeten maken.

​Na contact met de maatschappijen blijkt dat ook het afsluiten van een TREX-verzekering steeds moeilijker wordt.

Hienfeld

Bij Hienfeld kun je je verzekeren voor TREX en LoL. Echter, sinds september 2013 biedt Hienfeld alleen nog de mogelijkheid een TREX af te sluiten wanneer je een opleiding start. Deze is voor een duur van vier jaar. Voor een eventuele verlenging wordt daarna gekeken naar de persoonlijke situatie.

Vliegers die al afgestudeerd zijn, komen niet in aanmerking voor een nieuwe TREX-verzekering.

Hiscox

Hiscox verstrekt naast TREX- ook LoL-verzekeringen. Een TREX-verzekering is ook af te sluiten als je werkzoekende bent. Echter worden ook hier mensen afgewezen. Voorwaarde is in ieder geval dat de brevethouder zijn lening bij de ABN AMRO heeft lopen. Per persoon wordt besloten deze wel of niet te verzekeren. Er wordt dan bijvoorbeeld gekeken naar medische indicaties en de tijd dat je werkzoekend bent (als indicatie hiervoor wordt gesproken over maximaal vier jaar).

Je kunt bij Hiscox een LoL-verzekering afsluiten wanneer je in dienst bent bij een commerciële luchtvaartmaatschappij. 

Stichting Loss of License

Voor leden-volledig heeft de VNV een vergelijkbare verzekering opgezet in samenwerking met KLM en Transavia. Deze verzekering is inbegrepen bij het lidmaatschap.
SLoLF KLM
SLoLF Transavia

Brevet en medical

Het kunnen verzekeren van het brevet hangt sterk samen met het medical. Voor zowel Hienfeld als Hiscox geldt dat een klein hiaat in je medical, hoe klein ook, het niet verkrijgen van de TREX tot gevolg heeft. Het risico is volgens de maatschappijen te groot en daarmee is het beleid dus flink strenger geworden.

De VNV benadrukt dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar verzekeringen. Het niet kunnen krijgen van deze verzekering heeft of kan grote gevolgen hebben. Wederom wordt een grote groep vliegers hierdoor getroffen. Dit betreuren wij ten zeerste.

We adviseren iedereen actief de dialoog aan te gaan met de maatschappijen en ook met de banken, die hierin adviserend als tussenpersoon kunnen optreden. Ook willen wij graag door de gedupeerde vliegers op de hoogte gehouden worden over eventuele positieve of negatieve ontwikkelingen.