FAQ: Voor je opleiding

Ik zit nog op de middelbare school en wil na het behalen van mijn diploma graag een vliegopleiding gaan volgen. Welke vliegopleiding moet ik kiezen?

De keuze voor een vliegschool is een van de moeilijkste keuzes die jonge mensen aan de vooravond van hun vliegopleiding moeten maken. De hoogte van de studieschuld alsmede je toekomstige werkgever zijn nauw verbonden met deze keuze. Een gedegen voorbereiding is daarvoor noodzakelijk. Wij raden je dan ook aan om open dagen bij vliegscholen bij te wonen. Kijk dan goed naar de verschillen tussen de scholen. Met welke papieren kom je van school? Waar vinden de afgestudeerde vliegers een baan en hoe lang hebben ze erover gedaan om hun eerste baan in de cockpit te vinden? Heeft de school hierin bemiddeld en heeft dit de student extra geld gekost? Daarnaast is het verstandig contact te zoeken met leerlingen of ex-leerlingen van de scholen om hun kant van het verhaal te horen. Kijk ook op fora en het internet om erachter te komen of de informatie die je van de vliegscholen hebt gekregen niet te rooskleurig of zelfs misleidend is geweest.
 

Ik ben door de selectie gekomen bij een vliegopleiding in Nederland en mag over enkele maanden beginnen aan de opleiding. Echter, gezien de huidige economische problemen in de wereld, twijfel ik of het wel zo verstandig is om aan de vliegopleiding te beginnen. Wat zijn de risico's?

Op deze vraag is moeilijk een eenduidig antwoord te geven. Het is onmogelijk om in de toekomst te kijken en niemand weet wat de situatie zal zijn over een paar jaar. Het grootste risico is dat je kunt eindigen met een hoge studieschuld en geen baan in de cockpit kunt vinden. Denk daarom goed na over de opleiding die je kiest. Piloot is een schitterend vak, en het is een persoonlijke keuze of je hiervoor de nodige risico’s aan durft te gaan.
 

Is het verstandig om na de middelbare school eerst een andere HBO of universitaire opleiding te volgen, alvorens aan de vliegopleiding te beginnen?

In principe is een andere opleiding of studie niet nodig. Wel kan het bijdragen aan je persoonlijke ontwikkeling, en je eventueel helpen in tijden dat het vinden van een baan in de cockpit moeilijk is (zie ook de vraag over de studiekosten, aflossing en rente).
 

In de media wordt vaak gesproken over een toekomstig pilotentekort in Azië. Waarop zijn deze voorspellingen gebaseerd en kom ik voor deze markt in aanmerking?
Het is niet geheel duidelijk waarop deze voorspellingen zijn gebaseerd. Wel hebben maatschappijen in Azië minder last van de malaise in de luchtvaart dan maatschappijen elders en deze Aziatische maatschappijen nemen op dit moment nog een behoorlijk aantal nieuwe vliegers aan.
Het succesvol afronden van de meeste Nederlandse opleidingen tot verkeersvlieger levert je de juiste brevetten op om te solliciteren bij veel van deze maatschappijen. Je komt in principe gewoon in aanmerking voor een baan bij deze maatschappijen. Wel dien je je de volgende zaken te realiseren:

 • Een aantal van deze maatschappijen heeft de voorkeur voor lokale werknemers.
 • Het gemiddelde loon dat je bij deze maatschappijen verdient is laag in relatie tot de maandelijkse lasten die je hebt vanwege de hoge studieschuld.
 • Het wonen en werken in bepaalde landen, voornamelijk Indonesië, kan problemen opleveren voor je Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) als je later in Nederland je carrière als piloot wilt voortzetten.
 • Een aantal van deze maatschappijen staat binnen Europa op de zwarte lijst. Dit kan gevolgen hebben voor je toekomst, als je solliciteert bij andere maatschappijen. (zie antwoord bij vraag 'Is het mogelijk om tijdens mijn opleiding een bijbaan te hebben?' voor meer info)
 • Vaak zoeken deze maatschappijen westerse vliegers met ervaring.
   

De kosten van een vliegopleiding zijn hoog. Hoe betaal ik de aflossing en rente over de studieschuld in de periode dat ik moet wachten op een baan als verkeersvlieger?

De maandelijkse lasten waaraan je na afronding van een vliegopleiding moet voldoen zijn hoog. Rentelasten tussen de € 800 en €1200 per maand komen voor! Het is daarom zaak om zo snel mogelijk na afronding van je opleiding een baan in de cockpit te vinden. Eventueel eerder opgedane ervaring (HBO/WO opleiding) is handig om op terug te vallen om voldoende te verdienen om de maandelijkse lasten van de studieschuld te kunnen betalen. Als je direct na de middelbare school bent begonnen met een vliegopleiding kan het heel moeilijk zijn om financieel rond te komen. De mogelijkheid tot aflossen van de schuld bestaat vaak niet vanwege de hoge rentelast. Het beperken van de totale studieschuld is een manier om meer financiële ademruimte na afronding van de opleiding te creëren. Denk hierbij aan eigen vermogen, spaargeld of een lening (bijvoorbeeld voor levensonderhoud) bij je ouders.
 

Heb ik recht op studiefinanciering en een OV-jaarkaart tijdens de vliegopleiding?

In principe zijn de aangeboden opleidingen in Nederland particuliere opleidingen. Dit betekent dat je geen mogelijkheid hebt om gebruik te maken van studiefinanciering of een OV-jaarkaart. Het is mogelijk dat hier uitzonderingen op komen. Daarvoor verwijzen we je door naar de desbetreffende school. Zij hebben specifieke informatie over hoe dit is/wordt geregeld.
 

Bij welke vliegopleiding heb ik garantie op een baan als verkeersvlieger?

Er is een aantal manieren waarmee vliegopleidingen vormgeven aan het begrip 'baangarantie'.

Er zijn opleidingen die adverteren met een zogenoemde ‘baangarantie’. Het is zaak om kritisch naar dit soort aanbiedingen te kijken. Hoewel een baangarantie wellicht bij menigeen suggereert dat je na je opleiding meteen een baan krijgt aangeboden, is dit in de praktijk niet altijd het geval.

Hierna volgen een aantal punten die je scherp in de gaten moet houden:

 • Binnen welke termijn treed je in dienst bij een maatschappij en welke maatschappij is dit;
 • Wat gebeurt er indien je niet in dienst treedt binnen de ‘beloofde’ termijn;
 • Moet je zelf betalen voor een eventuele type rating bij deze baangarantie;
 • Wat is je exacte salaris na indiensttreding;
 • Welke additionele examens c.q. testen dien je nog te ondergaan;
 • Betreft het een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd;
 • Ben je in dienst van de luchtvaartmaatschappij of word je ‘uitgeleend’ door een tussenpersoon;
 • Lees de kleine lettertjes van je contract en vraag aan (oud)leerlingen hoe zij deze baangaranties ervaren.

Vaak hangt er een behoorlijk prijskaartje aan zo’n ‘baangarantie’, waarmee je in feite je eigen jaarsalaris financiert. Ga voor jezelf na of dit wel in verhouding is en of de kosten reëel zijn.

Er bestaan tegenwoordig bedrijven/personen die niet afhankelijk zijn van de vliegscholen en die jou tegen grote sommen geld een ‘baangarantie’ of een betere kans op een baan aanbieden. Pas hier voor op!

Waar komen alle afgestudeerde studenten van vliegopleidingen terecht?

Op dit moment vinden wij recent afgestudeerde vliegers onder andere terug in de cockpit bij maatschappijen die nul-uren vliegers aannemen. Maar ook zijn er veel afgestudeerden werkzaam als taxichauffeur, barman, student of vakkenvuller bij de supermarkt. De realiteit dwingt ons echter om ook te vermelden dat verschillende afgestudeerde vliegers in de schuldsanering terecht zijn gekomen.

Is het mogelijk om tijdens mijn opleiding een bijbaan te hebben?

Een opleiding tot verkeersvlieger is een intensieve opleiding. Vaak verwacht een opleidingsinstituut dat je flexibel bent in werktijden. Dat kan inhouden dat er op korte termijn roosterwijzigingen plaats kunnen vinden. Ook zijn er opleidingsinstituten waar verwacht wordt dat je ook in het weekend in-deelbaar bent. Het is moeilijk een bijbaan te vinden die past in dit plaatje. Onze ervaring is dat bijna niemand de tijd en ruimte heeft een bijbaan naast de vliegopleiding te beginnen.

Wat houdt een LoL/Trex- (loss of licence/training and expenses) verzekering in en kan ik hiervan gebruik maken?

Een TREX is een training expenses-verzekering die jouw studiekosten dekt tijdens de opleiding en gedurende een bepaalde tijd na de opleiding. In het geval je geen medische goedkeuring (klasse 1) meer kunt overleggen en hierdoor voortijdig je opleiding moet beëindigen of je vliegbrevet niet meer kunt gebruiken, keert de TREX-verzekering uit (uitgebreide voorwaarden zijn in de polis beschreven).

Een LoL is een verzekering die je kunt afsluiten als je een baan in de commerciële luchtvaart hebt. De verzekering keert, net als de TREX-verzekering, uit in het geval je geen medische goedkeuring (klasse 1) meer kunt overleggen en hierdoor je baan als verkeersvlieger niet meer kunt uitoefenen (uitgebreide voorwaarden zijn in de polis beschreven). De hoogte van de uitkering wordt door de verzekerde zelf, in overleg met de verzekeraar, vastgesteld.

Twee grote partijen zijn actief op het gebied van deze verzekeringen. Dat zijn Hienfeld en Hiscox. Een derde, het Franse Appn, is bij ons en de diverse tussenpersonen wel bekend, maar wordt hier verder niet besproken. Dit heeft te maken met de Franse constructie waarin deze maatschappij opereert, die geen vertrouwen wekt voor een goede afwikkeling op het moment van uitkeren. Echter, klachten hierover zijn niet bekend en je zult hierin zelf een afweging moeten maken.

​Na contact met de maatschappijen blijkt dat ook het afsluiten van een TREX-verzekering steeds moeilijker wordt.

Hienfeld

Bij Hienfeld kun je je verzekeren voor TREX en LoL. Echter, sinds september 2013 biedt Hienfeld alleen nog de mogelijkheid een TREX af te sluiten wanneer je een opleiding start. Deze is voor een duur van vier jaar. Voor een eventuele verlenging wordt daarna gekeken naar de persoonlijke situatie.

Vliegers die al afgestudeerd zijn, komen niet in aanmerking voor een nieuwe TREX-verzekering.

Hiscox

Hiscox verstrekt naast TREX- ook LoL-verzekeringen. Een TREX-verzekering is ook af te sluiten als je werkzoekende bent. Echter worden ook hier mensen afgewezen. Voorwaarde is in ieder geval dat de brevethouder zijn lening bij de ABN AMRO heeft lopen. Per persoon wordt besloten deze wel of niet te verzekeren. Er wordt dan bijvoorbeeld gekeken naar medische indicaties en de tijd dat je werkzoekend bent (als indicatie hiervoor wordt gesproken over maximaal vier jaar).

Je kunt bij Hiscox een LoL-verzekering afsluiten wanneer je in dienst bent bij een commerciële luchtvaartmaatschappij. 

Brevet en medical

Het kunnen verzekeren van het brevet hangt sterk samen met het medical. Voor zowel Hienfeld als Hiscox geldt dat een klein hiaat in je medical, hoe klein ook, het niet verkrijgen van de TREX tot gevolg heeft. Het risico is volgens de maatschappijen te groot en daarmee is het beleid dus flink strenger geworden.

De VNV benadrukt dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar verzekeringen. Het niet kunnen krijgen van deze verzekering heeft of kan grote gevolgen hebben. Wederom wordt een grote groep vliegers hierdoor getroffen. Dit betreuren wij ten zeerste.

We adviseren iedereen actief de dialoog aan te gaan met de maatschappijen en ook met de banken, die hierin adviserend als tussenpersoon kunnen optreden. Ook willen wij graag door de gedupeerde vliegers op de hoogte gehouden worden over eventuele positieve of negatieve ontwikkelingen.