Vliegscholen

Vergelijk vliegscholen
 

De VNV bezoekt regelmatig verschillende scholen om eerlijke en transparante informatie te krijgen over de betreffende vliegschool. Zij ontvangen vragenlijsten waarin ze zelf hun antwoorden kunnen geven. Niet alle vliegscholen hebben zich bereid getoond de vragenlijst ingevuld te retourneren.

Naast deze vragenlijst ontvangen wij via verschillende bronnen informatie. Een aantal voorbeelden zijn de enquête, gesprekken met directies van verschillende vliegscholen, oud-leerlingen en studenten die nog met de pilotenopleiding bezig zijn. 

De informatie van deze bronnen is gebruikt om de vliegscholen op een aantal kenmerken te vergelijken. Deze vergelijking is van belang om een gedegen keuze te kunnen maken tussen de verschillende vliegscholen. 
 

Kosten opleiding piloot


Tegenwoordig vergt de opleiding tot verkeersvlieger een investering van minimaal € 85.000,-. Over dat bedrag moet vanaf het eerste moment rente betaald worden. Sommige luchtvaartmaatschappijen verlangen naast een diploma van een vliegopleiding en een brevet ook nog aanvullende ervaring in de vorm van typebrevetten en/of vlieguren. De kosten hiervoor kunnen al snel oplopen tot € 30.000,- en meer.

Het is niet ongebruikelijk dat een student aan het einde van de opleiding een studieschuld heeft van € 150.000,- of meer. Dit is exclusief de eerdergenoemde kosten voor typekwalificatie bij de maatschappij. Op dit moment zijn er diverse financiële instellingen bekend, die de opleiding tot piloot financieren.

AIS Flight Academy
Om de opleiding te financieren, kan via de MAK Adviesgroep een krediet worden aangevraagd. Dit is een consumptief krediet waarvoor een borgstelling noodzakelijk is van een persoon met een zeker inkomen. Dit kan ouder/verzorger of iemand anders zijn. Het krediet is echter gelimiteerd tot maximaal € 75.000,- waardoor er nog een tekort blijft staan van € 57.500,-. Dit laatste bedrag schiet AIS voor als achtergestelde factuur waarover AIS een rente berekent van 0 procent. Zodra de student klaar is met de opleiding en de typetraining, gaat hij/zij meteen aan het werk en krijgt dus ook gelijk inkomen. Zodra er inkomen is mag de student zelf het resterende bedrag (de € 57.500,-) lenen waarmee de openstaande factuur van AIS betaald kan worden. 

Naast de MAK Adviesgroep kan de student ook kiezen voor een krediet van € 123.000,- via Flight Finance.

KLM Flight Academy
Bij de KLM FA is ABN AMRO de financierende bank. Voor vragen over de financiering kun je het beste terecht bij de pilotendesk van de bank.

EPST
Deze school biedt maart 2017 een nieuw en voordeliger opleidingsprogramma aan. Dit programma dat wordt verzorgd via G Air in Portugal wordt aangeboden inclusief de EPST Airline Jet Foundation Course (AJFC) en 48 uur training op de Boeing 737-800 simulator bij EPST in Utrecht. Het opleidingsprogramma, dat grotendeels in Portugal wordt gevolgd, wordt door EPST gedurende deze periode aangeboden inclusief huisvesting en drie maaltijden per dag en kost € 85.000,-. Op deze manier is er wel een mogelijkheid om deze opleiding gefinancierd te krijgen. Voor verdere details neemt u contact op met een financiële instelling naar keuze.

In Nederland dragen noch de overheid noch de luchtvaartmaatschappijen bij aan deze kosten van deze financiering. De kale opleidingskosten zijn op dit moment in Nederland nog voor de fiscus aftrekbaar. Dit houdt in dat de gemaakte studiekosten elk jaar bij de Belastingdienst worden opgegeven. Vervolgens zijn de gemaakte studiekosten aftrekbaar zodra je geld gaat verdienen. Per 2019 wil de overheid de aftrekbaarheid van de opleidingskosten afschaffen. Er is overleg gaande om de vliegscholen uit te zonderen van deze regeling. De rente van de studieschuld is in Nederland sowieso fiscaal niet aftrekbaar.

Nadat de opleiding is afgerond blijft het, ondanks de aantrekkende economie, een uitdaging om een baan als verkeersvlieger te vinden. Bovendien zijn de (aanvang)salarissen bij sommige maatschappijen relatief laag waardoor het moeilijk is daarvan de rente te betalen en de studieschuld af te lossen.

Opleidingsduur


Uit de grafiek blijkt de opleidingsduur die door de verschillende vliegscholen is opgegeven. Houd er rekening mee dat dit de tijd is voor de reële opleiding. Er is geen rekening gehouden met eventuele wachttijden gedurende de opleiding.

 

Verwachte opleidingsplekken

Het staafdiagram laat de verwachting zien van het aantal leerlingen dat in de periode 2017-2018 kan starten bij de verschillende vliegopleidingen.

Wachtlijst afgestudeerde vliegers

Vanwege de huidige dynamiek binnen de luchtvaart is het op dit moment niet mogelijk om een juist beeld te krijgen van het aantal wachtenden. Zodra we een betrouwbaar beeld kunnen geven vind je hier de actuele informatie.

 

Garantiefonds

Veel vliegscholen adverteren met een garantiefonds. Het is zaak om goed te achterhalen wat het garantiefonds nu eigenlijk concreet inhoudt. Wat betaalt het garantiefonds? Vanaf wanneer betaalt dit garantiefonds? Hoe lang betaalt het garantiefonds?

EPST:
EPST werkt met een garantiefonds. De bijdrage aan het garantiefonds wordt betaald door EPST. Op dit moment bedraagt het bedrag € 2.500,-. Voorheen € 5.000,-.  Wel geeft zij aan dat de bijdragen uit de opleidingsgelden komen die de leerlingen aan EPST betalen.
Kijk voor meer informatie over de bijdrage van EPST aan het garantiefonds op hun website.

KLM-FA:
De KLM-FA werkt net als de meeste scholen met een garantiefonds. Helaas zijn geen gegevens bekend welk bedrag de vlieger aan dit fonds kwijt is. Wel stelt de KLM-FA een aantal eisen aan uitkering. Onder andere de volgende: Bij wachttijden langer dan een jaar tussen het moment van afstuderen en je eerste baan als verkeersvlieger neemt het Garantiefonds de maandelijkse rentebetalingen over je studieschuld voor haar rekening indien je zelf onvoldoende inkomsten hebt. Op deze manier loopt je schuld dus niet verder op. De maximum periode van deze rentevergoeding is vier jaar.

Ook is er sinds 2017 een nieuwe bepaling aan het garantiefonds toegevoegd. Wanneer studenten binnen vijf jaar na afstuderen geen baan aangeboden krijgen in de cockpit van KLM en degene geen baan heeft bij een andere maatschappij, wordt de studieschuld inclusief rente door het garantiefonds afgelost.
Voor meer informatie over het garantiefonds, kijk dan op de website van de KLM-FA.

AIS:
Deze school hanteert een borgfonds. Hiervoor betaal je, volgens de door de vliegschool ingevulde vragenlijst, een extra bedrag van € 5.000,-. Je kunt dit meefinancieren of direct betalen aan het fonds.
Meer informatie vind je op de website van AIS.

Brevetten

Hier volgt een overzicht van de verschillende types brevetten waarmee je van de vliegscholen afkomt. Ook wordt hier ingegaan op de hulp die een school biedt bij het geldig houden van de brevetten, mocht je niet direct een baan vinden na je opleiding. In onze kennisbank vind je meer informatie over de verschillende brevetten die in Nederland uitgegeven worden.

EPST:
EPST leidt op voor een ‘Frozen’ ATPL. Na afronding van de opleiding kunnen studenten gratis trainen in een B737 simulator. Ook worden er verschillende trainingen, workshops en seminars aangeboden.
Voor meer informatie zie de website van EPST.

KLM-FA:
De KLM-FA leidt op voor een ‘Frozen' ATPL. De school heeft geen informatie verschaft over eventuele mogelijkheden om je brevet geldig te houden. Wel is duidelijk, op basis van gesprekken met oud-leerlingen, dat de KLM-FA tegen betaling mogelijkheden biedt voor het geldig houden van brevetten.
Voor meer informatie zie de website van de KLM-FA.

AIS:
AIS leidt op voor een ‘Frozen’ ATPL. De school biedt hulp bij het geldig houden van de brevetten middels gratis simulator trainingsuren. Studenten die de gehele opleiding met goed gevolg doorlopen kunnen doorstromen binnen de AIS Flight Academy, en krijgen als ze geslaagd zijn een arbeidscontract aangeboden bij AIS Airlines. Op basis hiervan krijgen ze een contract aangeboden als first officer bij AIS Airlines. De precieze details omtrent de duur en voorwaarden van het contract ontbreken.
Meer informatie vind je op de website van AIS.